Kontoret er ferielukket frem til mandag den 2. januar 2023. Ved akutte henvendelser henvises til døgnvagten.
top

Testamente

Vi har i mere end 75 år hjulpet klienter med oprettelse af testamenter

Personlig og forståelig rådgivning

Vi hjælper dig med at forstå reglerne og med at finde en skræddersyet løsning, der passer til netop din situation.

Vi lægger vægt på en personlig og forståelig rådgivning, og at dine ønsker bliver beskrevet præcis som du ønsker det. Vores klienters historie, relationer, formuer og ønsker er altid forskellige, og i testamentet søger vi at få afspejlet dette på bedste vis, så testamentet er "skræddersyet" til at passe den enkelte klient.

Igennem årene har vi i et stort antal sager også behandlet det efterfølgende dødsbo. Dette skyldes, at vores klienter ved oprettelsen af testamentet har udpeget os som bobestyrer eller at arvingerne efterfølgende har valgt os til at bistå. De erfaringer vi har fra bobehandling, giver os et solidt grundlag for at kunne forudse de forhold, der særligt skal tages højde for i testamentet.

Forløb for oprettelse af testamente

Når du ønsker at få oprettet testamente hos os er forløbet det følgende

Trin 1

Forud for mødet modtager du fra os noget materiale om oprettelse af testamente samt to skemaer, som vi beder dig udfylde, hvis du er i stand til det.

Trin 2

Herefter afholdes møde om dit testamente. Når du har fortalt os om din situation og hvad du ønsker at opnå ved at oprette testamente, rådgiver vi dig på en forståelig måde om, hvilke muligheder der er.

Trin 3

Baseret på drøftelserne under mødet udarbejder vi et udkast til testamente, som sendes til dig i udkast. Du har til enhver tid mulighed for at ændre i indholdet til testamentet - uanset hvad der blev drøftet på mødet.

Trin 4

Når du har godkendt testamentet og eventuelle bemærkninger er indarbejdet, skal testamentet underskrives. Vi anbefaler, at testamentet underskrives hos notaren, medmindre konkrete omstændigheder forhindrer, at dette kan ske. Vi forklarer nærmere om, hvordan dette foregår, og den dag testamentet skal underskrives hos notaren, mødes vi ved notaren, så eventuelle spørgsmål kan afklares på stedet.

Få rådgivning nu

Tal med en specialist

Ved at rette henvendelse til vores reception, kan der aftales et møde. Vores advokatsekretærer hjælper dig med at få de relevante oplysninger registreret, så advokaten kan være forberedt til mødet.

Hvorfor oprette et testamente?

De fleste har brug for et testamente for at sikre sine ønsker og arvingerne. Det er vigtigt, at testamentet tilpasses netop din situation. Selvom hvert enkelt testamente er unikt, er der en række typiske vilkår, som det ofte er relevant at tage stilling til. Læs mere.

Mulighed for at spare boafgift

Hvis du har arvinger, der skal betale både bo- og tillægsboafgift, skal de som udgangspunkt betale 36,25% i afgift. Denne afgift er der dog mulighed for at reducere, hvis du udarbejder testamente. Læs mere.

Testamentevejledninger 

Vi har udarbejdet en række generelle vejledninger, der beskriver de overordnede regler, der gælder for dig afhængigt af om du er enlig, samlevende eller gift - om du/I har børn og om du sidder i uskiftet bo efter en tidligere afdød ægtefælle. Læs mere.

Ægtepagter

En ægtepagt er en aftale mellem to der agter at indgå ægteskab eller som allerede er gift og regulerer de økonomiske forhold i ægteskabet. Ægtepagter og testamenter hænger sammen, da de begge kan få stor betydning, når en af ægtefællerne afgår ved døden. Som led i arveplanlægning rådgiver vi om konsekvenserne af en eksisterende ægtepagter samt hvad der kan opnås ved at oprette eller ændre en ægtepagt. Læs mere.

Fuldmagter

I forbindelse med oprettelse af testamente benytter vores klienter ofte anledningen til at oprette en fuldmagt, hvori det bestemmes, hvem der skal kunne handle på deres vegne i det tilfælde, at de bliver ude af stand til at varetage sine egne interesser. Det vil oftest være relevant i tilfælde af sygdom. Vi kan rådgive om de typer af fuldmagter, der kan vælges mellem og bistå med udarbejdelse af en fuldmagt, der indeholder de vilkår, der er relevante for dig. Læs mere.

Hvad nu hvis jeg er syg?

Vi kommer gerne til møde i hjemmet eller på hospitalet. Endvidere sørger vi for, at notaren kommer til stede, når testamentet skal underskrives.

Hvor lang er ekspeditionstiden?

Normalt vil et testamente være klar til underskrivelse 1 uge efter det første møde. I nødstilfælde kan vi oprette testamentet på stedet.

Akut behov for hjælp?

Udenfor normal telefontid tilbyder vi via døgnvagten på telefon 38 88 77 77 at hjælpe, hvis der opstår akut behov for at få oprettet eller ændret et testamente.

Det Gode Testamente

Vi er en del af samarbejdet ”Det Gode Testamente”. Det Gode Testamente er en forening af velgørende organisationer, der har som formål at få mere fokus på muligheden for at velgørende organisationer betænkes i forbindelse med oprettelse af testamenter.

Som led i samarbejde kan der i de fleste tilfælde opnås et tilskud på 5.000 kr. til brug for oprettelse af testamente, når et af de velgørende formål skal modtage hele eller en del af arven. Det kan gøre en stor forskel for andre, når velgørende organisationer støttes. Såfremt dine arvinger skal betale tillægsboafgift, er der derudover mulighed for at optimere arven ved at indsætte et velgørende formål, da der derved kan spares boafgifter. Muligheden for at spare boafgift kan du læse mere om her.

Hvad siger vores klienter?