Kontoret er ferielukket frem til mandag den 2. januar 2023. Ved akutte henvendelser henvises til døgnvagten.
top

Ejerforhold, forsikringer og betingelser

Advokat Philip Deleuran er indehaver af Advokatfirmaet Deleuran, CVR-nr. 15765976.
Alle advokater hos Advokatfirmaet Deleuran har lovpligtig ansvarsforsikring hos HDI under police nr. 156-08658039-14008.

Kontooplysninger

Indbetalinger til Advokatfirmaet Deleuran skal ske til den nedenstående driftskonto i Nykredit Bank:

Driftskonto, 5476-2025755

Indbetalinger vedrørende sager skal ske til den nedenstående hovedklientkonto i Nykredit Bank. 

 Hovedklientkonto, 5476-2771732

En del af Advokatsamfundet

Alle advokater hos Advokatfirmaet Deleuran er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er medlemmer af Advokatsamfundet. Advokatsamfundet arbejder for at sikre tilliden til advokater og sikre et sundt retssamfund. I den forbindelse er advokater underlagt særlige etiske regler, herunder om fortrolighed.

Medlem af Danske Advokater

Advokatfirmaet Deleuran er derudover medlem af brancheorganisationen Danske Advokater, der blev dannet i 2008. I foreningen arbejder advokatvirksomhederne sammen om at udvikle og styrke den enkelte virksomhed og advokatbranchen til gavn for branchen såvel som for samfundet som helhed.

Hvad siger vores klienter?