top

Mulighed for at spare boafgift

Hvis ens arvinger ikke er ægtefælle, samlever, børn, børns efterkommere, stedbørn, stedbørns efterkommere eller forældre, skal der til sin tid af den efterladte formue betales en boafgift på 36,25%

Eksempler

Hvis ens arvinger ikke er ægtefælle, samlever, børn, børns efterkommere, stedbørn eller stedbørns efterkommere,
forældre eller bedsteforældre, skal der til sin tid af den efterladte formue betales en boafgift på 36,25%.

Fordeling efter loven

Arv og afgifter når der ikke foreligger et testamente.

Ved en formue på 1.000.000 kr. udgør boafgiften ca. 330.000 kr. hvorefter der er ca. 670.000 kr. til udbetaling til arvingerne.

Der kan spares boafgift uden der bliver mindre til arvingerne, hvis et velgørende formål indsættes som arving i et testamente.

Mulig besparelse

Fordele når et velgørende formål er indsat i et testamente til at arve 30% mod at betale boafgiften.

Ved en formue på 1.000.000 kr. vil boafgifterne falde til ca. 220.000 kr. og arven til de personlige arvinger vil forøges til 700.000 kr., så de personlige arvinger altså modtager ca. 30.000 kr. mere, end hvis bestemmelsen om det velgørende formål ikke var indsat i testamentet. Det velgørende formål får udbetalt ca. 80.000 kr.

Mange testatorer foretrækker selv at pege på et velgørende formål i stedet for, at afgifterne blot tilfalder statskassen, og da testatorens personlige arvinger også får en forøget arv, er der mange, der vælger at benytte sig af denne mulighed for at spare boafgift.

Ved en formue på 10.000.000 kr. forøges arven til de personlige arvinger med knap 600.000 kr. som følge af vilkåret, og det velgørende formål får udbetalt knap 500.000 kr.

Hvad siger vores klienter?