Kontoret er ferielukket frem til mandag den 2. januar 2023. Ved akutte henvendelser henvises til døgnvagten.
top

Mulighed for at spare boafgift

Hvis ens arvinger ikke er ægtefælle, samlever, børn, børns efterkommere, stedbørn, stedbørns efterkommere, forældre (eller søskende afgået ved døden i 2027 eller senere), skal der til sin tid af den efterladte formue betales en boafgift på 36,25%

Denne afgift er der imidlertid ofte mulighed for at få reduceret ved oprettelse af et testamente

Eksempler

Når der er arvinger, der skal betale både bo- og tillægsboafgift, vil det ofte være muligt at indarbejde afgiftsoptimerende vilkår i testamentet. Der indsættes i så fald sædvanligvis i testamentet vilkår om, at 30 % af arven skal tilfalde et velgørende formål på betingelse af, at det velgørende formål betaler samtlige bo- og tillægsboafgifter i boet. De velgørende formål er afgiftsfritagede og grundet den måde bo- og tillægsboafgifterne beregnes, fører det til, at testators personlige arvinger modtager en større arv, end hvis det velgørende formål slet ikke var indsat. Nedenfor er et par eksempler på, hvor stor effekt de afgiftsoptimerende vilkår har. 

Fordeling efter loven

Arv og afgifter når der ikke foreligger et testamente:

Ved en formue på 1.000.000 kr. udgør boafgiften ca. 330.000 kr. hvorefter der er ca. 670.000 kr. til udbetaling til arvingerne.

Der kan spares boafgift uden der bliver mindre til arvingerne, hvis et velgørende formål indsættes som arving i et testamente.

Mulig besparelse

Fordele når et velgørende formål er indsat i et testamente til at arve 30% mod at betale boafgiften:

Ved en formue på 1.000.000 kr. vil boafgifterne falde til ca. 220.000 kr. og arven til de personlige arvinger vil forøges til 700.000 kr., så de personlige arvinger altså modtager ca. 30.000 kr. mere, end hvis bestemmelsen om det velgørende formål ikke var indsat i testamentet. Det velgørende formål får udbetalt ca. 80.000 kr.

Mange testatorer foretrækker selv at pege på et velgørende formål i stedet for, at afgifterne blot tilfalder statskassen, og da testatorens personlige arvinger også får en forøget arv, er der mange, der vælger at benytte sig af denne mulighed for at spare boafgift.

Ved en formue på 10.000.000 kr. forøges arven til de personlige arvinger med knap 600.000 kr. som følge af vilkåret, og det velgørende formål får udbetalt knap 500.000 kr.

Hvad siger vores klienter?