top

 

Testamente

Vi har i mere end 70 år hjulpet klienter med oprettelse af testamenter
— og har derfor særdeles stor erfaring på området

Hos Advokatfirmaet Deleuran har vi i mere end 70 år hjulpet klienter med oprettelse af testamenter, og vi har derfor særdeles stor erfaring på området. Da vi har beskæftiget os med området i så mange år, har vi i mange sager også behandlet det efterfølgende dødsbo. Dette skyldes, at vores klienter eller deres arvinger ofte har valgt os som bobestyrer - enten ved oprettelse af testamentet eller efterfølgende.


Vi lægger vægt på en personlig og forståelig rådgivning, og at dine ønsker bliver beskrevet præcis som du ønsker det. Vores klienters historie, relationer, formuer og ønsker er altid forskellige, og i testamentet søger vi at få afspejlet dette på bedste vis, så testamentet er "skræddersyet" til at passe den enkelte klient.

Vi har således udarbejdet en række generelle vejledninger, der beskriver de overordnede regler, der gælder for dig afhængigt af om du er enlig, samlevende eller gift - om du/I har børn og om du sidder i uskiftet bo efter en tidligere afdød ægtefælle. Disse vejledninger kan du få udleveret gratis ved henvendelse på kontoret eller pr. e-mail - når du ved anvendelse af guiden "Netop din eller jeres situation" nedenfor har fundet frem til den vejledning, der er relevant for netop dig/jer.

Forløb for oprettelse af testamente

Når du ønsker at få oprettet testamente hos os er forløbet det følgende


Trin 1

Forud for mødet modtager du fra os noget materiale om oprettelse af testamente samt to skemaer, som vi beder dig udfylde, hvis du er i stand til det.

Trin 2

Herefter afholdes møde om dit testamtente. Når du har fortalt os om din situation og hvad du ønsker at opnå ved at oprette testamente, rådgiver vi dig på en forståelig måde om, hvilke muligheder der er. Mødet afholdes hos Advokatfirmaet Deleuran, medmindre du ikke er i stand til det.

Trin 3

Baseret på drøftelserne under mødet udarbejder vi et udkast til testamente, som sendes til dig i udkast. Du har til enhver tid mulighed for at ændre i indholdet til testamentet - uanset hvad der blev drøftet på mødet.

Trin 4

Når du har godkendt testamentet og eventuelle bemærkninger er indarbejdet, skal testamentet underskrives. Vi anbefaler, at testamentet underskrives hos notaren, medmindre konkrete omstændigheder forhindrer, at dette kan ske. Vi forklarer nærmere om, hvordan dette foregår, og den dag testamentet skal underskrives hos notaren, mødes vi ved notaren, så eventuelle spørgsmål kan afklares på stedet.


Opbevaring af testamente i boksanlæg
Som en særlig service til vores klienter tilbyder vi herudover - uden beregning - at opbevare testamentet i vores boksanlæg.

Netop din eller jeres situation?

Det kan være rart at vide, hvilke konsekvenser det har, hvis man ikke opretter et testamente, og hvad man kan opnå ved at oprette et testamente.

Få rådgivning nu

Akut behov for hjælp?

Udenfor kontorets normale telefontid tilbyder vi via døgnvagten på telefon 38 88 77 77 at hjælpe, hvis der opstår akut behov for at få oprettet eller ændret et testamente. 


 

Fordele ved at oprette testamente

En større undersøgelse foretaget af professor Finn Taksøe Jensen har vist, at omkring 500.000 danskere har et mere eller mindre akut behov for at oprette testamente.
 

 

Mulighed for at spare boafgift

Hvis ens arvinger ikke er ægtefælle, samlever, børn, børns efterkommere, stedbørn eller stedbørns efterkommere, forældre eller bedsteforældre, skal der til sin tid af den efterladte formue betales en boafgift på 36,25 %.

Hvad siger vores klienter?