Kontoret er ferielukket frem til mandag den 2. januar 2023. Ved akutte henvendelser henvises til døgnvagten.
top

Nybyg og renovering

Om det er nybyggeri eller renovering, så hjælper vi med specialiseret juridisk rådgivning

Der er meget at holde styr på - vi hjælper

For de fleste er det en stor privatøkonomisk investering, når der skal bygges nyt eller renoveres på eksisterende ejendom. Samtidig er det ikke en simpel proces at bygge eller renovere. Der er mange muligheder, samarbejdskonstellationer, finansieringsforhold, lokal- og kommuneplaner osv., som man skal tage højde for.

Derfor er det vigtigt, at du får den rigtige rådgivning under hele processen. Vi råder altid til, at man allerede i den indledende planlægningsfase tager fat i en specialiseret advokat for sparring. Det giver de bedste forudsætninger for, at du kan tage de rigtige valg tidligt i processen. Vores erfaring siger os nemlig, at det er væsentlig mere besværligt og omkostningstungt, hvis advokaten først inddrages, når valgene er truffet og det er gået galt.

Som erfarne og specialiserede advokater inden for byggeriet, kender vi processerne og kutymerne inden for branchen og det kan i sig selv være med til at sikre en god proces. Samtidig er de fleste professionelle aktører inden for byggebranchen vant til, at der er advokater involveret – og det har en særligt gavnlig effekt, hvis advokaten har været med fra starten af, så det ikke virker konfliktoptrappende, at der er en advokat involveret.

Få rådgivning nu

Tal med en specialist

Ved at rette henvendelse til vores reception, kan der aftales et møde. Vores advokatsekretærer hjælper dig med at få de relevante oplysninger registreret, så advokaten kan være forberedt til mødet.

Nybyggeri eller omfattende renovering

Hvis du overvejer at bygge et nyt hus eller en omfattende renovering, vil du enten skulle have udført huset/renoveringen i det, der kaldes totalentreprise, hovedentreprise eller fagentreprise.

Ved totalentreprise, udfører totalentreprenøren både arkitekt- og ingeniørarbejder samt det egentlige byggeri og du har derfor kun én aftalepart. Det er eksempelvis udgangspunktet, hvis du køber et typehus.

Ved hovedentreprise skal en arkitekt/ingeniør tegne og beskrive det projekt, som du skal have bygget og så udfører en hovedentreprenør byggeprojektet i overensstemmelse med materialet. Her vil du have flere aftaleparter i form af arkitekt/ingeniør og hovedentreprenør.

Ved fagentreprise indgår du aftaler med hver enkelt fag/speciale om, at de deludfører den del af byggeprojektet, som de har speciale indenfor. Det vil sige, at du skal have særskilte aftaler med arkitekt, ingeniør, murer, maler, tømrer, VVS, køkkenfirma osv. osv.

Hver løsning indebærer forskellige fordele og ulemper og det er bl.a. det, som vi anbefaler, du drøfter med en specialiseret advokat inden byggeprojektet sættes i gang.

Det er selvfølgelig aldrig for sent at få en advokat til at hjælpe med din sag – heller ikke, hvis byggeprojektet er godt i gang. Hvis der opstår problemer eller en decideret konflikt med en af de parter, du samarbejder med, så er det altid vores anbefaling, at du straks tager kontakt til en specialiseret advokat. Vi har mange års erfaring med løsning af tvister i byggeriet – nogle ender med praktiske forlig og andre med en dom eller kendelse. Du kan læse mere om konfliktløsning i form af rets- og voldgiftssager her.

Hvad siger vores klienter?