top

 

Fordele ved at oprette testamente

En større undersøgelse foretaget af professor Finn Taksøe Jensen har vist, at omkring 500.000 danskere har et mere eller mindre akut behov for at oprette testamente

En større undersøgelse foretaget af professor Finn Taksøe Jensen har vist, at omkring 500.000 danskere har et mere eller mindre akut behov for at oprette testamente.

Yderligere ca. 800.000 ville nok oprette testamente, hvis de vidste, hvad der sker, når der ikke er et.

Af de ca. 200.000 danskere, som har oprettet testamente, burde mindst halvdelen få ændret testamentet som følge af ny lovgivning og ændrede forhold i øvrigt.

Den nye arvelov, der trådte i kraft 1. januar 2008 giver yderligere fordele for ægtefæller og par med børn, hvis der oprettes testamente.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt det vil være en god idé for dig at oprette et testamente, kan du tage vores test for at finde ud af det her.


Hvilke fordele er der ved at oprette testamente?

Det er som bekendt vigtigt at have orden i sine papirer. Det gælder også ens testamente, der fastsætter retningslinjerne for, hvad der skal ske med den efterladte formue. Arvelovens bestemmelser er langt fra tilfredsstillende i alle tilfælde.

Man kan betragte et testamente som en forsikring, der sikrer ens ønsker om, hvad der skal ske, når man ikke lever længere.

De vigtigste fordele

Af de vigtigste fordele ved at oprette testamente kan det nævnes:


  • Sikre sin ægtefælle/samlever - især hvis der er børn.
  • Undgå at den efterladte formue fordeles uhensigtsmæssigt efter Arvelovens bestemmelser eller tilfalder statskassen.
  • Bestemme at arv skal være modtagerens særeje og derved holdes udenfor bodeling ved eventuel separation/skilsmisse.
  • Give en/flere arvinger fortrinsret fremfor øvrige arvinger. Det kan for eksempel være, at en arving skal have ret til at vælge indbogenstande før andre.

  • Støtte bestemte velgørende formål.
  • Sikre professionel dødsbobehandling og derved blandt andet undgå, at der opstår uenighed mellem arvingerne.
  • Bestemme hvordan begravelse/bisættelse skal gennemføres samt ønsker om gravsted.
  • Give retningslinier for, hvordan indboet skal deles.
  • Etablere båndlæggelse, således at arven ikke kan bruges uhensigtsmæssigt.

En "forsikring", der bliver brug for

Hvad koster det?

Normalpriserne varierer fra 1.500 kr. til 6.000 kr. Priserne er inklusive moms samt afgift til notar for at få testamentet registret i det centrale register for testamenter.
 


Hvad nu hvis jeg er syg eller hospitalsindlagt?

Vi kommer gerne til møde i hjemmet eller på hospitalet. Endvidere sørger vi for, at notaren kommer til stede, når testamentet skal underskrives.

Hvor lang er ekspeditionstiden?

Normalt vil et testamente være klar til underskrivelse 1 uge efter det første møde. I nødstilfælde kan vi oprette testamentet på stedet.

Netop din eller jeres situation?

Det kan være rart at vide, hvordan hvilke konsekvenser det har hvis man ikke opretter et testamente og hvad man kan opnå ved at oprette et testamente.

Hvad siger vores klienter?