top

 

Ansvarsfraskrivelse

Vi indsamler ikke personhenførbare oplysninger om besøgende på vores hjemmeside, medmindre den besøgende selv giver os oplysningerne

Juridisk rådgivning kan være omfattende og kompleks og ofte har individuelle forhold stor betydning. Det er derfor ikke muligt at beskrive alle forhold fuldstændigt og fyldestgørende på denne hjemmeside.

Informationerne på www.deleuran.dk er derfor alene af generel karakter og kan aldrig erstatte personlig og individuel rådgivning.

Advokatfirmaet Deleuran fraskriver sig ethvert ansvar for direkte eller indirekte følgevirkninger, skader, skuffelser, ulemper samt eventuelle tab, som skyldes brug eller misbrug af hjemmesiden, uanset om dette eksempelvis skyldes fejl, uhensigtsmæssigheder, udeladelser eller manglende opdateringer af indholdet på hjemmesiden. Dette gælder også indholdet på de hjemmesider hvortil der henvises eller linkes til. Hvor lovgivning er refereret tages der således udtrykkeligt forbehold for, at nye regler kan være trådt i kraft, der modificerer det beskrevne, og der henvises til de til enhver tid gældende regler.

Vi indsamler ikke personhenførbare oplysninger om besøgende på vores hjemmeside, medmindre den besøgende selv giver os oplysningerne. Al anvendelse af hjemmesiderne foregår således anonymt.

Vi genererer løbende statistiske informationer fra vores servere om bl.a. antal forespørgsler på de enkelte sider. Disse oplysninger giver ikke mulighed for at identificere individuelle brugere som enkeltpersoner.

Hvad siger vores klienter?