Kontoret er ferielukket frem til mandag den 2. januar 2023. Ved akutte henvendelser henvises til døgnvagten.
top

Forenklet privat skifte

I nogle tilfælde er det muligt at skifte boet ved forenklet privat skifte

Det er en betingelse for forenkelt privat skifte:


  1.  at den efterladte formue er så lille at der ikke skal betales boafgift eller tillægsafgift,
  2. at dødsboet ikke er skattepligtigt,
  3. at der ikke er arvinger eller legatarer, der er repræsenteret ved en værge eller skifteværge,
  4. at afdøde ikke i dødsåret har drevet selvstændig virksomhed og
  5. at der ikke efterlades aktiver, der er skattemæssigt af- eller nedskrivningsberettigede.

eller

a. at den efterlevende ægtefælle er eneste arving,

b. at betingelserne for privat skifte er opfyldt,
c. at der ikke i boet er legatarer, som er repræsenteret ved værge eller skifteværge, eller som skal svare bo- eller tillægsboafgift

d. at den efterlevende ægtefælle ikke var separeret fra afdød og

e. at den længstlevende ægtefælle indtræder i afdødes skattemæssige stilling.


I nogle tilfælde er det muligt at skifte boet ved forenklet privat skifte. Det betyder blandt andet, at arvingerne ikke skal foretage nær så meget arbejde som i et almindeligt privat skifte, da der ikke skal laves en boopgørelse, men alene afleveres en åbningsstatus.

Hvis boet skiftes ved forenklet privat skifte, er der ingen boperiode, da boet anses for at være afsluttet på dødsdagen. Det kan dog have den ulempe, at arvingerne ikke kan benytte de lempelige skatteregler, der gælder for salg af boets aktiver under boperioden og for beslutning af boets indtægter.


Salær for dødsbobehandling fastsættes efter principper beskrevet her.

Det ovenfor anførte fremgår af Dødsboskiftelovens § 33 - 35.

Hvad siger vores klienter?