Kontoret er ferielukket frem til mandag den 2. januar 2023. Ved akutte henvendelser henvises til døgnvagten.
top

Privat skifte

Ved privat skifte vedgår arvingerne ikke arv og gæld

  1. Privat skifte ikke er udelukket ifølge afdødes testamente,
  2. Alle arvingerne er enige om privat skifte og kan samarbejde,
  3. Alle er til stede i Danmark eller har givet fuldmagt til en person i Danmark,
  4. Værdierne i dødsboet forventes at overstige dødsboets gæld,
  5. Dødsboet skal kunne opgøres endeligt senest 12 måneder efter dødsdagen,
  1. Mindst én arving kan optræde under skiftet uden at være repræsenteret ved værge eller skifteværge og er i stand til at opfylde sine forpligtelser, efterhånden som de forfalder og
  2. Mindst én arving ikke er under konkurs, gældssanering, tvangsakkord og som ikke indenfor det seneste år har afgivet insolvenserklæring i fogedretten og som i øvrigt er i stand til at opfylde sine økonomiske forpligtelser efterhånden som de forfalder.

Hvis ikke alle 7 betingelser kan opfyldes - for eksempel fordi én arving ønsker bobestyrerskifte - eller hvis arvingerne under det private skifte bliver uenige, skal dødsboet skiftes af en bobestyrer.

Ved privat skifte står arvingerne selv for bodelingen. Det foregår normalt på den måde, at arvingerne giver deres fuldmagt til en advokat, som så tager sig af alle relevante ekspeditioner baseret på arvingernes beslutninger.

Ved privat skifte vedgår arvingerne ikke arv og gæld. Der skal indrykkes et proklama i Statstidende. Eventuelle kreditorer skal anmelde deres krav inden 8 uger. Såfremt kreditorerne ikke anmelder deres krav inden fristen, bortfalder kravet. Efter de 8 uger kan arvingerne få et godt overblik dødsboets formue og gæld. Arvingerne må dog gerne fordele almindeligt indbo og løsøre.

Under bobehandlingen skal arvingerne sørge for at sælge de værdier i dødsboet, som de ikke ønsker at arve - for eksempel værdipapirer, fast ejendom, bil og dyrere indbo. I praksis står advokaten ofte for arbejdet.

Inden 6 måender efter at dødsboet er udleveret fra Skifteretten skal der udarbejdes en åbningsstatus med oplysninger om afdødes formue og gæld.

Når arvingerne er blevet enige om fordelingen af dødsboets værdier og øvrige værdier er solgt skal der udarbejdes en boopgørelse.

 


Boopgørelsen, der skal udarbedjes senest 12 måneder efter dødsdagen, skal indeholde oplysninger om dødsboets værdier og gæld pr. dødsdagen, oplysning om efterfølgende indtægter og udgifter, beregning af boafgift samt formuens fordeling imellem arvingerne.

Hvis dødsboet bliver skattepligtigt skal der endvidere udarbejdes en dødsboselvangivelse for perioden fra 1. januar før dødsdagen og indtil boopgørelsens skæringsdag. Advokat/revisor kan rådgive om, hvornår skattepligt opstår samt hvordan dødsbofradrag beregnes.

Det ovenfor anførte fremgår af Dødsboskiftelovens §§ 25-32.

Hvad siger vores klienter?