Kontoret er ferielukket frem til mandag den 2. januar 2023. Ved akutte henvendelser henvises til døgnvagten.
top

Ægtefælleudlæg

Efterlevende ægtefælles særlige ret når formuen er begrænset  

Hvis afdøde var gift, og ægteparrets samlede formue er under 810.000 (gældende i år 2022) (beløbsgrænsen gælder for år 2018), så har den efterladte ægtefælle ret til at overtage hele boet uden at det skiftes med de øvrige arvinger. Det betyder, at den afdødes øvrige arvinger ikke arver.


Beløbsgrænsen kan dog hurtigt blive overskredet. Når den samlede formue gøres op, medregnes den efterlevende ægtefælles eventuelle særeje samt alle de værdier, som den efterladte ægtefælle modtager fra for eksempel forsikringer, pensioner og eventuel forsørgertabserstatning.

Ved ægtefælleudlæg er det den efterladte ægtefælle, som hæfter for afdødes eventuelle gæld. For at finde eventuelle kreditorer bliver der indrykket en bekendtgørelse (et proklama) i Statstidende, som opfordrer kreditorerne til at anmelde deres krav inden for otte uger. Anmelder kreditorerne ikke deres krav inden for tidsfristen, bortfalder deres krav.

Hvis boet bliver udleveret til ægtefælleudlæg, kan det få stor arvemæssig betydning mange år frem i tiden. Når den efterladte ægtefælle selv afgår ved døden, vil halvdelen af hendes/hans dødsbo nemlig tilfalde arvingerne til den førstafdøde ægtefælle, hvis der ikke er oprettet testamente.

Det anførte fremgår af Dødsboskiftelovens § 22.

Hvad siger vores klienter?