Kontoret er ferielukket frem til mandag den 2. januar 2023. Ved akutte henvendelser henvises til døgnvagten.
top

Indskydergarantiordning

Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti

Ifølge indskydergarantiordningen er indestående på klientkonti sikret ved beløb op til ca. 750.000 kr. (100.000 €). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti. Ved større indestående skal klienten skriftligt give oplysning til Advokatfirmaet Deleuran, hvis der ønskes oprettet klientkonti i flere forskellige pengeinstitutter.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.

Vores faste bankforbindelse er Nykredit Bank A/S, cvr.nr. 10519608. Klientmidler vil derfor som udgangspunkt blive placeret i Nykredit Bank A/S, men der kan opstå undtagelser. Hvis der ønskes anvendt en specifik bank til klientmidler skal der gives skriftlig meddelelse herom.


Yderligere information om reglerne

En lovændring fra 2015 om garanti for indskydere i forbindelse med pengeinstitutters konkurs betyder, at der nu gælder samme regler for de penge, du/din virksomhed har i banken via en advokats klientbankkonto, som gælder for de penge, du selv sætter i banken.

Hvis en bank kommer under rekonstruktionsbehandling eller går konkurs, kan indskyderne (kunderne) miste de penge ud over 100.000 €, som indskyderne har stående i banken. Indtil 1. juni 2015 var der fuld dækning fra Indskydergarantifonden for indskud på klientbankkonti, uanset beløbets størrelse. Nu gælder der samme begrænsning for almindelige bankkonti og klientbankkonti, og det betyder at du potentielt – hvis banken bliver nødlidende – vil miste beløb ud over 100.000 €. Hvis du/din virksomhed både har penge på egne konti og på advokatens klientbankkonto i samme bank, kan du kun få dækket i alt 100.000 € via garantiordningen. Dækningsmaksimum er dog større i forbindelse med bolighandler, hvor garantien dækker op til 10 mio. €.

Der kan læses mere om regelændringen i 2015 på Advokatsamfundet — og der henvises til de til enhver tid gældende regler.

Hvad siger vores klienter?