Kontoret er ferielukket frem til mandag den 2. januar 2023. Ved akutte henvendelser henvises til døgnvagten.
top

Hvidvaskregler

Advokater er underlagt særlige forpligtelser til at forebygge, at der sker hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme

Det følger af lovgivningen, at advokater er underlagt særlige forpligtelser til at forebygge, at der sker hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme.

Dette fremgår af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme.

Loven forpligter blandt andet advokater til at indsamle og opbevare klienters identitetsoplysninger. Derfor vil vores klienter blive bedt om at aflevere kopi af sygesikringsbevis samt pas eller kørekort.

I forbindelse med transaktioner er firmaets advokater og medarbejdere forpligtet til at reagere, hvis der opstår mistanke om, at transaktionen kan have tilknytning til hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme, herunder til at underrette Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet eller Advokatsamfundet.

Som følge af loven om forebyggende foranstaltning har vi udarbejdet og efterlever interne regler, der omhandler klientlegitimation, indberetning, intern kontrol m.v.

Hvad siger vores klienter?