top

 

Priser

Vores principper for afregning er altid gennemskuelige, og inden for en række områder tilbyder vi faste priser

Generelle vilkår


Hvor der ikke er indgået skriftlig aftale om fast salær beregnes salær efter følgende principper:

Salær fastsættes efter registreret tidsforbrug, arbejdets art og omfang, sagsgenstandens størrelse, sagens betydning, sagens resultat og det med sagen forbundne ansvar.


De følgende timesater er gældende:


Advokat2.500 kr.
Advokatfuldmægtig1.600 kr.
Sekretær/bogholder1.375 kr.

I forbindelse med sagsoprettelse sendes ordrebekræftelse indeholdende aftale om salærfastsættelsen.

Alle anførte salærer er inklusiv moms. Udover salæret betales for dokumenterede udgifter ved sagsbehandlingen - for eksempel kørsel, tinglysningsafgifter, registreringsfgifter, retsafgifter o.l.

Møde eller pr. telefon

Konsultation

Drøftelse med henblik på afklaring af eventuelle juridiske problemer samt drøftelse af mulige løsningsforslag.
Varighed op til 30 minutter. Derefter yderligere 750 kr. pr. 15 minutter.

1.500 kr.


Boligkøb

Vi tilbyder faste priser ved køb af bolig


Testamente


Konsultation

Konsultation om behov for oprettelse af nyt eller ændring af et eksisterende testamente samt rådgivning om mulighederne ved oprettelse af testamente.

1.500 kr.


Udarbejdelse af nyt testamente

Sagsbehandling baseret på modtagne/indhentede oplysninger vedrørende testamentet omfatter:

1. Udarbejdelse af udkast til testamente.

2. Udarbejdelse af livstestamente.

3. Udarbejdelse af generalfuldmagt.

4. Udførelse af eventuelle rettelser af ovennævnte dokumenter.

5. Bistand ved underskrivelse af testamente hos notaren.

Standardsalær inkl. afgift til notaren på 300 kr.


Samlet udgift til konsultation, udarbejdelse af testamente inkl. afgift til notar udgør således 6.000 kr.

4.500 kr.


Udarbejdelse af ændring eller tillæg til eksisterende testamente/codicil

Sagsbehandlingen omfatter:

a. Udarbejdelse af tillæg til eksisterende testamente.

b. Udarbejdelse af livstestamente.

c. Udarbejdelse af generalfuldmagt.

d. Udførelse af eventuelle rettelser af ovennævnte dokumenter.

e. Bistand ved underskrivelse af testamente hos notaren.

Standardsalær inkl. afgift til notaren på 300 kr.


Såfremt der er behov for konsultation i forbindelse med ændringen udgør de samlede udgifter 5.000 kr.

3.500 kr.


Dødsbobehandling

Fastsættelse af salær for boets behandling sker efter et samlet skøn over boets beskaffenhed - herunder aktivernes karakter og størrelse, antallet af arvinger og forholdet mellem disse, det med behandlingen forbundne ansvar, det opnåede resultat samt det tidsforbrug, som bobestyreren og dennes personalemed rimelighed har kunnet bruge på behandling af boet.

De gældende timesatser fremgår øverst på denne side.


Ægtepagt


Konsultation om behov for ægtepagt

Gennemførelse af konsultation, hvor det baseret på oplysningerne der gives på mødet vurderes, om der er behov for oprettelse af en ægtepagt samt hvilket indhold ægtepagten overordnet bør have.

1.500 kr.


Udarbejdelse af ægtepagt

Udarbejdelse af udkast til ægtepagt, udførelse af nødvendige rettelser samt digital notering i personbogen. Ved tinglysning skal en tinglysningsafgift udgørende 1.750 kr. betales.

6.250 kr.


 

Mediation


Timesats for konflikthåndtering for privatpersoner.

2.400 kr.

Hvad siger vores klienter?