top

 

Historie

Advokatfirmaet Deleuran blev etableret i 1946 af advokat Egon Deleuran

Virksomhedens og familiens udvikling


Advokatfirmaet Deleuran blev etableret i 1946 af advokat Egon Deleuran i Gothersgade i København.

I perioden 1958-1991 holdt firmaet til på adressen Herlufsholmvsj 2 i Vanløse - lige overfor Vanløse Station.

I 1991 blev der gennemført generationsskifte, således at firmaet blev overdraget fra advokat Egon Deleuran til advokat Philip Deleuran og advokat Pia Deleuran. 

Siden da er den juridiske struktur tilrettelagt således, at advokat Philip Deleuran og advokat Pia Deleuran driver kontoret i kontorfællesskab og således juridisk set hver er indehavere af selvstændige virksomheder.


I forlængelse af generationsskiftet i 1991 flyttede firmaet til den nuværende adresse på Frederiksberg i lokalerne på hjørnet, hvor Peter Bangs Vej og Dalgas Boulevard krydser hinanden.

Travatinfacaden der er karakteristisk for advokatfirmaets nuværende lokaler stammer fra tiden, hvor lokalerne blev benyttet af Bikuben, Lindevang Afdeling. En del af Bikubens andre afdelinger i København, havde tilsvarende travertinfacader.

Ved årsskiftet til 2017 tråde advokat Asmus Deleuran, der er søn af advokat Pia Deleuran og advokat Philip Deleuran, i familiens fodspor og er nu ansat i Advokatfirmaet Deleuran. Inden da arbejdede han i mere end 6 år hos Kromann Reumert med fast ejendom, og forud for dette havde han før og under jurastudiet arbejdet hos Advokatfirmaet Deleuran i 6 år med ejendomshandler.

Sammen har advokat Pia Deleuran og advokat Philip Deleuran yderligere én søn, advokat Emil Deleuran, der er partner hos Plesner, hvor han beskæftiger sig med området bank og finans.

Advokatfirmaet

Faglige milepæle

I perioden 2000-2009 var advokatfirmaet medlem af Danske Boligadvokater. Advokat Philip Deleuran udviklede i den periode i samarbejde med Forbrugerrådet et koncept for advokater, hvorefter advokater blev i stand til at tilbyde salg af boliger som alternativ til de koncepter, som ejendomsmæglerne kunne tilbyde. Dette skabte yderligere konkurrence på området for handel med fast ejendom - til glæde for forbrugerne.

Advokat Pia Deleuran har opbygget stor viden om mediation, og har haft en særlig rolle i forbindelse med udbredelse af mediation i Danmark, for dette arbejde blev hun i 2009 tildelt Advokatrådets hæderspris, der blandt andet blev motiveret med disse ord fra Advokatrådets formand: "Pia Deleurans idealisme, kreativitet og engagement er til stor inspiration for os alle sammen. Fremfor nogen har hun skubbet til interessen for mediation."


Teknologisk udvikling


I 1975 blev den første computer anskaffet. Den kunne til trods for sin enorme størrelse og vægt kun foretage forholdsvise simple beregninger, hvilket trods alt var et stort skridt frem mod en vældig teknologisk udvikling. Nu er det tekniske udstyr anderledes avanceret, og der sker løbende udskiftning til den nyeste teknologi.

Vi har suppleret vores advokattilrettede og avancerede system med det mest udbredte edb-system for ejendomsmæglere - alt sammen med henblik på at kunne tilbyde en så kvalificeret håndtering af de komplekse problemstillinger, der ofte rejser sig under sagernes behandling.

Hvad siger vores klienter?