Kontoret er ferielukket frem til mandag den 2. januar 2023. Ved akutte henvendelser henvises til døgnvagten.
top

Boliglejeret

Vi assisterer både udlejere eller lejere med lejeretlige forhold

Lejerrepræsentation

Boliglejeretten er et komplekst retsområde, og som lejer er det ofte nødvendigt med juridisk bistand for at få indsigt i de rettigheder, som man har ifølge lovgivningen og de muligheder der er i den konkrete situation. Boliglejelovgivningen beskytter i meget vidt omfang lejernes interesser, og i mange lejekontrakter ses det, at udlejer har indsat vilkår, selvom disse er i strid med lovgivningen og derfor ugyldige.

Overvejer du om et konkret lejemål er det rette for dig, vil vi kunne gennemgå lejekontrakten og forklare dig konsekvenserne af de vilkår, der er oplistet.

Udlejerrepræsentation

Som udlejer er der mange faldgruber både ved lejekontraktens indgåelse, under lejemålets løbetid og ved lejemålets ophør. Med en kvalificeret bistand i rette tid kan risikoen for tab minimeres, og ressourcekrævende tvister med lejere kan undgås. Udlejers mulighed for at optimere driften af en ejendom via huslejeforhøjelser og istandsættelser kan vi bistå med at analysere, og hvis gennemførelse af omfattende vedligeholdelsesarbejder er påkrævet kan vi rådgive om, hvorvidt det er muligt, at en del af omkostningerne kan dækkes af lejerne i henhold til lovgivningen eller individuelle aftaler.

Lejeretlig due diligence

Ved køb af udlejede boligejendomme kan vi forestå lejeretlig due diligence, hvor vi gennemgår aftalegrundlaget mellem udlejer og lejerne og den øvrige dokumentation. På det grundlag beskriver vi de risici, der er ved erhvervelse af ejendommen. Vi tilbyder ”second opinions”, hvis en allerede foreliggende juridisk vurdering ønskes efterprøvet.

Tvister

Ved tvister/uenigheder mellem udlejer og lejer kan vi foretage en vurdering af sagen samt behandle en eventuel tvist ved domstolene, hvis det viser sig nødvendigt. Herudover kan vi bistå med, at sager søges løst ved mediation.

Tvister kan eksempelvis vedrøre:

  • lejers og udlejers vedligeholdelsesforpligtelser
  • lejers adgang til at kræve lejenedsættelse
  • udlejers adgang til at kræve lejeforhøjelse
  • udlejers mulighed for at opsige lejer
  • lejers ret til at bytte eller overdrage lejemålet
  • lejers forpligtelser i forbindelse med fraflytning
  • øvrige spørgsmål vedrørende fortolkning af den indgåede lejeaftale

Samarbejde med LEJKA

Vi samarbejder med LEJKA, der er en gratis platform, der bygger bro mellem udlejere og lejere. Vores mål er at skabe mest muligt værdi for vores klienter og derfor anerkender vi også, at det ikke er alle opgaver, som det giver bedst mening, at vi bistår med. I visse situationer henviser vi derfor bl.a. lejere og udlejere til at benytte sig af LEJKA. Vi er uafhængige og varetager altid vores klients interesser. Derfor modtager vi aldrig provision e.l. fra nogen samarbejdspartnere eller fra det netværk af advokater, som vi samarbejder med.

Besøg LEJKAs hjemmeside

Hvad siger vores klienter?