top

 

Priser boligkøb

 Vi tilbyder de følgende faste priser ved køb af bolig

Rådgivning

 • Juridisk gennemgang af købsaftalen og alle dokumenter.
 • Møde hos Advokatfirmaet Deleuran eller telefonmøde med rådgivning om handlen.
 • Varetagelse af korrespondance/dialog med ejendomsmægler.
 • Forhandling af pris og vilkår, herunder udarbejdelse af advokatgodkendelse.

Grund
Sommerhus
7.000 kr.
7.000 kr.
Ejerlejlighed8.000 kr.
Andelsbolig8.000 kr.
Enfamilieshus (op til 6 mio.)9.000 kr.
Projektlejlighed (seriesalg)10.000 kr.
Liebhaverbolig (over 6 mio.)12.000 kr.

Rådgivning + efterbehandling


Inden underskrivelse af købsaftalen

 • Juridisk gennemgang af købsaftalen og alle dokumenter.
 • Møde hos Advokatfirmaet Deleuran eller telefonmøde med rådgivning om handlen.
 • Varetagelse af korrespondance/dialog med ejendomsmægler.
 • Forhandling af pris og vilkår, herunder udarbejdelse af advokatgodkendelse.

Efter underskrivelse af købsaftalen

 • Udarbejdelse af digitalt skøde.
 • Tinglysning af skøde.
 • Koordinering med købers og sælgers bank.
 • Kontrol af betingelser for frigivelse af købesummen.
 • Udarbejdelse af refusionsopgørelse.

Grund
Sommerhus
12.000 kr.
12.000 kr.
Ejerlejlighed14.000 kr.
Enfamilieshus (op til 6 mio.)15.000 kr.
Liebhaverbolig (over 6 mio.)17.000 kr.

Øvrige tinglysningsekspeditioner

Tinglysning af debitor/kreditorskifte

3.000 kr.

Familieoverdragelse

I sager om overdragelse af fast ejendom mellem nært beslægtede adskiller behovet for rådgivning sig ofte fra behovet i en sædvanlig ejendomshandel. Vi tilbyder derfor et særligt koncept ved familieoverdragelser, der indeholder de ydelser I har brug for for at gøre overdragelsen af en bolig til et familiemedlem nem og problemfri.

Vores bistand omfatter:

 • Konsultation, hvor der rådgives om jeres juridiske muligheder.
 • Udarbejdelse af digitalt skøde mellem nært beslægtede.
 • Tinglysning.
 • Udarbejdelse af eventuelt familiegældsbrev.

Familieoverdragelse 10.000 kr.

Hvis handlen ikke gennemføres

Fra tid til anden gennemføres handler ikke. Det kan for eksempel skyldes, at der under gennemgang af dokumenterne konstateres forhold, der gør, at køber ikke ønsker at erhverve ejendommen. I disse sager yder vi et afslag i den aftalte pris. Afslaget fastsættes ud fra hvor langt sagen er nået i behandlingen samt hvor meget tid der er registreret anvendt på sagen.

Bistand ved konstatering af mangler

Hvis der efter overtagelse af ejendommen konstateres mangler, vil der kunne indgås aftale om vores bistand, men denne bistand er ikke omfattet af de ovenstående priser.

Forbehold

De ovenfor anførte priser er vejledende. Visse sager kan adskille sig så væsentligt fra det sædvanlige, at vi ikke har mulighed for at tilbyde den faste pris i relation til den konkrete ejendomshandel. Tilsvarende kan andre forhold gøre, at vi ikke kan bistå i den konkrete sag. Indtil der er indgået bindende aftale om vores bistand forbeholdes retten til i) ikke at tilbyde fast pris i den konkrete sag samt ii) til ikke at bistå i den konkrete sag.


De anførte priser omfatter den juridiske bistand, som Advokatfirmaet Deleuran leverer. Priserne omfatter ikke tinglysningsafgifter eller andre udlæg, der eventuelt skal bæres af køber som led i ejendomshandlen.

Hvad siger vores klienter?