top

 

Mulighed for at spare boafgift

Der kan spares boafgift uden der bliver mindre til arvingerne, hvis et velgørende formål indsættes som arving i et testamente

Eksempler

Hvis ens arvinger ikke er ægtefælle, samlever, børn, børns efterkommere, stedbørn eller stedbørns efterkommere,
forældre eller bedsteforældre, skal der til sin tid af den efterladte formue betales en boafgift på 36,25%.


Fordeling efter loven

Arv og afgifter når der ikke foreligger et testamente.

Ved en formue på 1.000.000 kr. udgør boafgiften 331.798 kr. hvorefter der er 668.202 kr. til udbetaling til arvingerne.

Der kan spares boafgift uden der bliver mindre til arvingerne, hvis et velgørende formål indsættes som arving i et testamente.

Mulig besparelse

Fordele når et velgørende formål er indsat i et testamente til at arve 30% mod at betale boafgiften.

Ved en formue på 1.000.000 kr. bliver der yderligere 33.767 kr. eller i alt 700.000 kr. til udbetaling til arvingerne. Det velgørende formål vil få udbetalt 76.951 kr. Boafgiften reduceres med 108.750 kr. til "kun" 223.048 kr.

Ved en formue på 2.000.000 kr. spares 217.500 kr. Ved en formue på 3.000.000 kr. spares 326.250 kr. Ved en formue på 7.000.000 kr. spares 761.250 kr.

Vi tilbyder naturligvis at beregne hvad du/I kan spare, hvis du/I er i den situation at arvingerne skal betale 36,25% i boafgift.

Hvad siger vores klienter?