top

 

Pia Deleuran

 Advokat, mediator, formidler og forfatter - cand. jur. et art

Områder

Familieret
Mediation
Undervisning

Ring

30 24 68 03

Fakta

Pia Deleurans idealisme, kreativitet og engagement er til stor inspiration for os alle sammen.
Fremfor nogen har hun skubbet til interessen for mediation.

Sys Rovsing, Advokatrådets formand

  • Født i 1960 i Brøndbyøster.
  • Cand.jur. fra Københavns Universitet i 1986.
  • Indtrådte i Advokatfirmaet Deleuran i 1988.
  • Advokat siden 1990. 
  • Cand.jur et art fra Københavns Universitet i 1996.
  • Certificeret mediator i 1996/1997 inden for familie- og erhvervssager (uddannet af engelske mediatorer (Henry Brown og Felicity White, da mediation endnu ikke var kommet til Danmark i nogen bemærkelsesværdig grad).

  • Udviklede i 2002 Mediatoruddannelsen, der udbydes af Danske Advokater.
  • Modtog i 2009 Advokatrådets hæderspris, der blandt andet blev motiveret med disse ord fra Advokatrådets formand: "Pia Deleurans idealisme, kreativitet og engagement er til stor inspiration for os alle sammen. Fremfor nogen har hun skubbet til interessen for mediation."
  • I 2011 blev Pia Deleuran optaget i Blå Bog.


Mød Advokat Pia Deleuran

Se en kort præsentation af Pia Deleuran.

Arbejdsområder

Pia Deleuran arbejder indenfor en række arbejdsområder igennem hendes virke som advokat, mediator, forfatter og underviser. 


Mediatoradvokat

Pia bistår som mediatoradvokat parter med at få løst konflikter. Hun har omfattende viden og erfaring på området, hvilket er oparbejdet igennem de seneste 20 år. Hun er således en af de mest erfarne mediatoradvokater i Danmark og har uddannet hovedparten af alle mediatoradvokater i Danmark.

Familieret

Det familieretlige område er et andet af Pias primære arbejdsområder, hvor hun bl.a. varetager klienters interesser i forbindelse med skilsmisse, forældremyndighed og samvær. Hun kan også bistå i sager, der er relateret til testamente og arv.


Uddannelsesaktiviteter

Herudover har Pia siden 1999 beskæftiget sig med uddannelse, hvor hun bl.a. har undervist i konflikthåndtering på advokatuddannelsen, været lektor i mediation og konflikthåndtering på Københavns Universitet samt forestået mediatoruddannelsen, der udbydes af Danske Advokater. Flere af disse uddannelser - og en række øvrige specialistuddannelser - har hun selv eller i samarbejde forestået udviklingen af.

Pia Deleuran

Uddannelse og undervisning

Siden midten af 90'erne har uddannelsesforskning og teoretisk pædagogik været integrerede perspektiver i Pia Deleurans virke som advokat, underviser og forfatter. Pia Deleuran er nu også uddannelsesforsker, -udvikler og underviser.

I 2007 modtog Pia Deleuran Advokaternes Serviceselskabs pris som " Årets Underviser".

Undervisning


2002 -

Udvikler, underviser og tovholder på Danske Advokaters anerkendte mediatoruddannelse og særlige masterforløb.


2007-

Udvikler og underviser på specialistuddannelser i mediation, herunder bl.a. indenfor områderne IT, landinspektion og byggeri.


2005 - 2006

Ekstern udvikler og underviser ved rettighedskampagne på danske sprogskoler for Ligestillingsministeriet.


2008 - 2009

Ekstern udvikler og underviser ved rettighedskampagne på danske sprogskoler for Ligestillingsministeriet.


2002 - 2007

Ekstern lektor i Mediation og Konflikthåndtering ved det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet.


1999 - 2007

Udvikler, underviser og koordinator på konflikthåndteringsmodulet på den obligatoriske Advokatuddannelse ved Det Danske Advokatsamfund.


Kvalifikationer og tillidshverv


Uddannnelse

Advokaternes Bestyrelsesuddannelse ved Danske Advokater, 2013.
Certificeret som mediator ved Henry Brown og Felicity White, 1996.
Cand.jur et art ved Københavns Universitet, 1996.
Beskikket som advokat af Justitsministeriet, 1990.
Cand.jur ved Københavns Universitet, 1986.

Hertil utallige træningsforløb, workshops og konferenceforløb.

Tillidsposter

Medlem af bestyrelsen for Ungecentret Allégården.
Medlem af hovedbestyrelsen i Dansk Forfatter Forening og af den Faglitterære Styrelse.
Medlem af bestyrelsen i Foreningen San Cataldos Venner.
Medlem af repræsentantskabet i Danske Advokater.
Fagkonsulent i DJØF Forlag.

Tidligere tillidsposter

Medstifter, næstformand og bestyrelsesmedlem i Danske Mediator Advokater.
Medstifter og bestyrelsesmedlem i Dansk Forening for Kvinderet.
Medlem af Ligestillingsnævnet 2000-2003.
Medlem af fællesbestyrelsen og repræsentantskabet i DJØF.
Medlem af bestyrelsen for Landsorganisation af Kvindekrisecentre, LOKK.

Udpeget som retsmægler - herunder valgt som koordinator for advokatgruppen og i evalueringsfølgegruppen, samt udpeget som retsmægler i pilotprojekt ved domstolene iværksat af Justitsministeriet, Domstolsstyrelsen og Advokatsamfundet.

Faglige medlemskaber

Danske Mediatoradvokater.
Danske Bestyrelsesadvokater.
Foreningen procedureadvokater.
Det Danske Advokatsamfund.
Danske Advokater (Brancheforeningen for advokatfirmaer).
Dansk Kvindesamfund.
Foreningen for Kønsforskning i Danmark.
Den Fortællende Karavane (netværk).
Barnets Tarv nu (netværk).
DJØF.

Hvad siger vores klienter?