top

 

Advokatfirmaet Deleuran

Hos os sker opgaveløsningen med særligt blik for den forskellighed, der er i de situationer,
som vores klienter ønsker bistand til at finde en løsning af

Vores rådgivere og værdier

Advokatfirmaet Deleuran består af advokaterne Philip Deleuran og Asmus Deleuran, der sammen med en række dedikerede medarbejdere vil kunne hjælpe dig med de juridiske forhold, som du står over for at skulle have løst. Sammen sætter de en ære i at holde en høj faglig og etisk standard samt at levere en imødekommende sagsbehandling.


Kontorets specialer

Som led i at levere den højest mulige faglige standard har vi specialiseret os i sager inden for de følgende tre sagsområder.

Bolig

Vi er i stand til at tilbyde en bred vifte af rådgivning til købere, sælgere og lejere

Familie- og arveret

Vi har mange års erfaring inden for rådgivning om familieretlige forhold

Mediation

Få drøftet problemer, konflikter og tvister på en struktureret måde.

Beskikket af Justitsministeriet

En del af Advokatsamfundet

Alle advokater hos Advokatfirmaet Deleuran er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er medlemmer af Advokatsamfundet. Advokatsamfundet arbejder for at sikre tilliden til advokater og sikre et sundt retssamfund. I den forbindelse er advokater underlagt særlige etiske regler, herunder om fortrolighed.

Medlem af Danske Advokater

Advokatfirmaet Deleuran er derudover medlem af brancheorganisationen Danske Advokater, der blev dannet i 2008. Mange advokatvirksomheder havde længe ønsket at få en slagkraftig brancheorganisation, der kunne arbejde for deres interesser og være en væsentlig aktør i samfundsdebatten. I foreningen arbejder advokatvirksomhederne sammen om at udvikle og styrke den enkelte virksomhed og advokatbranchen til gavn for branchen såvel som for samfundet som helhed.

Ejerstruktur, juridiske enheder og ansvarsforsikringer


Advokat Pia Deleuran drev virksomhed under CVR.nr. 22001205 og havde lovpligtig ansvarsforsikring hos HDI under police nr. 156-08658039-14008. Advokat Pia Deleuran deponerede sin bestalling hos Civilstyrelsen den 3. november 2019.

Advokat Philip Deleuran driver virksomhed under CVR.nr. 15765976 og har lovpligtig ansvarsforsikring hos HDI under police nr. 156-08658039-14008.

Advokat Asmus Deleuran er ansat hos advokat Philip Deleuran, CVR.nr. 15765976, og har lovpligtig ansvarsforsikring hos HDI under police nr. 156-08658039-14008.


Kontooplysninger

Indbetalinger kan ske til de nedenstående konti i Nykredit Bank.

Indbetalinger vedrørende sager skal ske til de anførte hovedklientkonti, mens øvrige indbetalinger kan ske til de anførte driftskonti.


Advokatfirmaet Deleuran, cvr. 15765976

Hovedklientkonto, 5476-2771732

Driftskonto, 5476-2025755

Pia Deleuran (deponeret), cvr. 22001205

Driftskonto 5476-7025869Hvad siger vores klienter?