top

 

Familieret

Vores advokater har mange års erfaring inden for rådgivning om familieretlige forhold

Rådgivning om familieretlige forhold

Separation og skilsmisse.

Tvangsfjernelser.

Samvær og forældremyndighed.

Oprettelse af varige fuldmagter.

Umyndiggørelse.

Oprettelse af ægtepagter.


 

Selvom det kan ske for enhver, at en familieretlig sag/tvist opstår, er de mange regler på området for de fleste uoverskuelige. Vi kan bistå dig med at få overblik over reglerne og give dig en vurdering af din retsstilling. Derudover vil det ofte indgå som led i vores bistand, at vi varetager sagens behandling i det omfang myndigheder eller domstolene er involveret. Hvis der er tale om en sag med en tidligere kæreste/samlever/ægtefælle varetager vi dine interesser og bistår under eventuelle forhandlinger.


Hvad siger vores klienter?